Sąlygos

Šios taisyklės sukurtos Jūsų saugumui užtikrinti ir išvengti nemalonių nesusipratimų bei
skaudžių pasekmių. Namas kaime skirtas ramiam ir saugiam poilsiui.

AKTUALIAUSIA INFORMACIJA

Apgyvendinimas skirtas ne daugiau kaip 7 suaugę ir 2 vaikai.
Rezervuoti ir atvykti gali tik pilnamečiai kartu su nepilnamečiais. Negalima pasikviesti atvykti
daugiau žmonių į teritoriją ar namelį.
Atvykti su augintiniu galima. Rezervuojantis asmuo yra atsakingas už atvežtą augintinį, jo
priežiūrą, aplinkos tvarkymą po gyvūno apsilankymo.

ATVYKIMAS IR IŠVYKIMAS:

Atvykimo laikas nuo 14 val.
Išvykimo laikas iki 12 val.
Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, namelio šeimininkai neprivalo grąžinti
mokesčio už neišbūtą laiką.
Likus iki ne mažiau kaip 1 parai iki atvykimo, svečiams atsiunčiama išsami informacija apie
atvykimą.

REZERVACIJOS SĄLYGOS

Apmokėjus rezervaciją, Jūs patvirtinate, kad esate pilnametis/-ė, susipažinote ir sutinkate su
mūsų vidaus tvarkos taisyklėmis. Nepatvirtinus taisyklių, rezervacija negali būti atlikta.

Rezervuojant Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami rezervavimo
procedūrai įvykdyti.

Svečių skaičius negali viršyti 7 suaugusių ir 2 vaikų asmenų. Atvykus didesniam kiekiui asmenų
ar atsivežus daugiau nei 1 gyvūnų, namelio šeimininkai pasilieka teisę išprašyti svečius ir
pareikalauti sumokėti  250 Eur baudą.

Susipažinti ir laikytis priešgaisrinių, saugaus elgesio ir vidaus taisyklių;
Rezervacijos gali būti atšaukiamos likus ne mažiau kaip 14 kalendorinėms dienoms iki atvykimo
ir rezervacijos data pakeista į kitą jūsų pasirinktą datą.

Atšaukus rezervaciją likus mažiau kaip 14 dienų, taikomas 50 Eur mokestis.
Sumokėta suma už rezervaciją yra negrąžinama.

Rezervacijos data gali būti pakeista į kitą nerezervuotą datą atskirai susitarus el. paštu
info@namaskaime.lt arba asmenine žinute Namas kaime Facebook.

Atliekant naują rezervaciją, galioja tokios sąlygos ir kainos, kokios nurodytos rezervacijos metu.

Rezervacijos keitimas galimas tik vieną kartą. Jei atlikus antrą rezervaciją negalėsite atvykti,
rezervacijos suma nebus grąžinta.

Jei kartais įvyktų klaida rezervavimo sistemoje, dėl kurios paslauga būtų negalima ar jos kaina
būtų nepagrįstai maža, informuosime per 1 parą nuo rezervavimo patvirtinimo. Tokiu atveju
rezervacija bus atšaukta, o sumokėti pinigai grąžinti.

Sąskaitą (po paslaugos atlikimo) galime išrašyti tiek fiziniams asmenims, tiek juridiniams
asmenims. Fiziniams asmenims sąskaitos išrašomos atskirai paprašius.

Mes pasiliekame teisę pareikalauti depozito ar Jus išprašyti, jei nesilaikote taisyklių. Tokiu atveju
rezervacijos mokestis negrąžinamas.

NAMELYJE SVEČIAI GALI NAUDOTIS:

 • išsinuomotomis patalpomis ir jose esančiomis materialinėmis vertybėmis.
 • svečiai gali maudytis ežere, tik tam skirtose maudymosi vietose.
 • plaukioti valtele, vandens dviračiu, irklente atsakant už savo paties saugumą.
 • Šeimininkai neatsako už svečių saugumą.

SODYBOS TERITORIJOJE SVEČIAI GALI NAUDOTIS:

visa sodybos teritorija nekenkiant gamtai;
žvejoti ežere (papildomai savarankiškai įsigijus žvejybos leidimus);

SVEČIAI PRIVALO:

 • susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų
  laikytis;
 • rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • naudotis elektros prietaisais, laikantis saugumo reikalavimų;
 • nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų;
 • malkas dėti tik tam skirtoje dėtuvėje, toliau nuo židinio ir židiniu naudotis atsižvelgiant
  saugumo reikalavimus ir palikti
 • laikytis saugaus atstumo nuo įkaitusios kepsninės;
 • taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
 • automobilį statyti tik automobiių sotvėjimui skirtose pažymėtose vietose;
 • savo elgesiu nekelti triukšmo ir kitaip nesudaryti nepatogumų Neprėkštos kaimo
  gyventojams, esantiems kaimo teritorijoje.
 • išvykstant namelį ir teritoriją palikti tvarkingą.

DRAUDŽIAMA:

 • Rūkyti visose namo teritorijoje;
 • iškylose, lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses,
  kėdes, stalus ir kitą patalpų inventorių;
 • palikti besikūrenančią kepsninę be priežiūros;
 • laužyti medelius, krūmus ir kitaip kenkti gamtai;
 • šiukšlinti ar kitaip niokoti teritoriją;
 • atsivežti žvakių ir jas deginti.
 • pasikviesti atvykti daugiau žmonių į teritoriją ar namelį. Atvykus didesniam kiekiui
  asmenų ar atsivežus, namelio šeimininkai pasilieka teisę išprašyti svečius ir pareikalauti
  sumokėti 300 Eur baudą už kiekvieną papildomą asmenį.
 • naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;
 • pernešti namelyje esantį materialųjį turtą ir inventorių;

SVEČIŲ  ATSAKOMYBĖ:

Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą turtą namelyje.

 • Už galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namelio teritorijoje ar už jo ribų
  (namelio viduje, terasoje, miške, kieme, maudantis Neprėkštos ežere ir t.t.) yra atsakingi
  patys poilsiautojai.
 • kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
 • svečiui susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant
  saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai
  neatsako;
 • už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namelio viduje, terasoje, miške,
  kieme, maudantis Neprėkštos ežere, atsakingi patys svečiai;
 • už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias.
 • už namelyje ir sodybos teritorijoje muzikos ar kitokį sukeltą triukšmą po 22 val. atsako
  pagrindinis paslaugos užsakovas.
 • už automobilių saugumą, sugadinimą dėl stichinių nelaimių ar kitų veiksmų atsako patys
  svečiai;
 • pametus raktą ar jį sugadinus, mokamas 20 Eur mokestis.
 • pastebėjus bet kokius gedimus ar pažeidimus, praneškite mums nedelsdami. Už
  sugadinimus taikoma atitinkama bauda. Tokiu atveju turite išvykti nedelsdami,
  rezervacijos mokestis nėra grąžinamas.

PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

 • Sodyboje teritorijoje ugnį kurti galima tik tam skirtose vietose.
 • Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant kepsninę ar židinį:
 • nepalikti kepsninės ar židinio be priežiūros;
 • miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies;
 • namelio terasoje nelipti ir nesėdėti ant terasos turėklų;
 • nešokinėti nuo liepto į ežerą;
 • tvarkingai naudotis elektros prietaisais. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų.
 • židinį kūrenti tik gavus namelio šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius
  instruktažą;
 • malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies;
 • miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies ( nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);
 • pusiasalio teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be
  priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
 • elgtis taip, kad nekiltų pavojus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei;
 • inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
 • pagrindinis namelio užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius
  sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už
  tai, kad namelio svečiai laikytųsi šių taisyklių.
 • kilus gaisrui nedelsiant skambinti 112.